Ultrafiltraty.cz - Regenerace a uzdravení organismu

Časté dotazy

Co jsou v krátkosti doplňky řady BIOPULSE®?

Doplňky stravy řady BIOPULSE® jsou orgánově-specifické ultrafiltráty s obsahem molekul nativních peptidů získaných z králičích buněk. Cílem jejich použití je dosažení biologické a fyziologické rovnováhy všech systémů organismu:centrálního nervového systému, imunitního systému, pohybového systému, trávicího ústrojí, kůže, srdce, plic, ledvin, jater a varlat.

Jak a z čeho jsou připraveny doplňky stravy řady BIOPULSE®?

Na přípravu doplňků stravy řady BIOPULSE® jsou použity tkáně resp. orgány králíků zpracovávané v technologickém postupu na finální produkt – nativní peptidy. V procesu zpracovávaní králičích tkání a orgánů nejsou použity žádné chemické látky. Připravené doplňky stravy obsahují komponenty nominální molekulové hmotnosti do 10 kDa. Tyto vysoce purifikované bioaktivní peptidy naředěné v roztoku PBS jsou dostatečně malé, aby mohly být absorbovány sliznicí ústní dutiny a metabolizovány přirozenou fyziologickou cestou. Výroba doplňků stravy řady BIOPULSE® se řídí systémem HACCP a je pod stálou kontrolou kvality, na kterou výrobce klade maximální důraz.

Jak mohou králičí peptidy fungovat u člověka?

Primární buňky téhož orgánu nebo tkáně u obratlovců jsou téměř identické bez ohledu na biologický druh. To znamená, že korespondující buňky stejných orgánů jednotlivých biologických druhů včetně člověka jsou si podobné. Navíc všechny biologické systémy v přírodě jsou složené z téměř stejných druhů molekul. Ultrafiltráty zvířecích buněk tak mohou být biologickým stavebním kamenem pro revitalizaci a regeneraci lidského organismu na molekulární úrovni. Význam doplňků stravy spočívá v zásobení buněk bioaktivními peptidy, které pozitivně ovlivňují kontrolní mechanismy jednotlivých buněk a mezibuňkové vztahy různých tkáních a orgánech, čímž se projeví jejich podpůrný, projektivní a regenerační účinek.

Co je výhodou doplňků řady biopulse®?

Výhodou ultrafiltrátů vyráběných je jejich perorální aplikace (do ústní dutiny). Technologický pokrok při výrobě ultrfiltrátů z buněčných extraktů umožnil získat molekuly dostatečně malé k tomu, aby mohli být absorbovány sliznicí ústní dutiny a ne až v nižších částech trávicího ústrojí. Při používaní doplňků stravy tohto typu není možné předávkování, protože se jedná o látky přirozeně se vyskytující v buňkách. Jedná se o nízkomolekulární nativní peptidy, které jsou metabolizovány celkem přirozenou cestou.

Jak dlouho je potřebné doplněk stravy řady biopulse® konzumovat?

Minimální doporučená spotřeba představuje 20 lahviček ultrafiltártu při jeho každodenní konzumaci. Zpravidla trvá 3-4 týdny než klient zaznamená první pozitivní regenerační účinky na organismus. Požadovaná doba aplikace je individuální a liší se od klienta ke klientovi. Kouření a pití alkoholu mohou negativně ovlivnit nástup očekávaného výsledku.

Kdy je konzumace doplňku stravy dostatečná, nebo naopak, kdy je potřebné v ní pokračovat?

Účinnost regenerace organismu použitím přípravku je individuální a závisí taky na Vašem zdravotním stavu. Záleží i na tom, čeho si přejete doplňkem stravy dosáhnout. Doporučená spotřeba doplňku stravy představuje sadu 20,40 a 60 lahviček přípravku. Někdy trvá mnoho let, než se organismus dostane do jistého nežádoucího stavu (někdy i vlastním přičiněním) a stejně i proces nápravy potřebuje čas na to, aby správně naložil s podporou, nebo pomocí, kterou přijímá ve výživovém doplňku – ultrafiltrátu.

Má konzumace doplňků stravy řady biopulse® nějaké vedlejší účinky?

Protože ultrafiltráty jsou doplňkem stravy vyrobené na základě nativních peptidů, jejich konzumace není spojena se žádným rizikem pro uživatele. Přípravek je metabolizován jako kterákoliv organismu vlastní nízkomolekulární látka, proto možnost předávkování je vyloučena.


Mapa serveru Tisk stránky