Ultrafiltraty.cz - Regenerace a uzdravení organismu

Ochrana osobních údajů

Vážený uživateli,

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány s maximální možnou ochranou dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Osobní údaje nebudou a nejsou předávány do států mimo území EU, ani žádný třetím osobám. Dovolujeme si Vás tímto požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přečtete si prosím podrobně následující text.

Jako subjekt údajů souhlasím, aby Správce osobních údajů VALEFORM s.r.o., IČ: 29138957 se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (Dále jen Správce) zpracovával moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a další jména, telefonní číslo, adresa bydliště, ve výjimečných případech informace o zdravotním stavu, po dobu nezbytně nutnou s ohledem na zákonné předpisy, nejdéle však deset let od dne podpisu tohoto souhlasu.

Všechny tyto údaje jsou získávány přímo od každého zákazníka a tímto dáváte souhlas k jejich zpracování a jsou spravovány výhradně Správcem a zaměstnanci správce. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu ke konzultaci či k nákupu zboží. Veškeré os. údaje jsou zajištěny technickými a organizačními prostředky chránící je před zneužitím nebo ztrátou. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ultrafiltraty@gmail.com nebo na telefonním čísle + 420 607 390 198..  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Mapa serveru Tisk stránky